Kazuistická sdělení z pneumologie a ftizeologie

07. 12. 2018

Česká pneumologická a ftizeologická společnost
České lékařské společnosti J. A. Purkyně

zve na

vědeckovzdělávací schůzi

Kazuistická sdělení z pneumologie a ftizeologie

v pátek 7. prosince 2018 v 8:30

v přednáškovém sále Lékařského domu, Praha 2, Sokolská 31

Více informací a program zde