IV. Kongres ČPFS + XXVI. Pneumoonkologické dny 

08. 11. 2018 - 10. 11. 2018

 

Parkhotel Congress Center Plzeň, 8. - 10. listopadu 2018

Pořadatel: Klinika pneumologie a ftizeologie LF UK a FN v Plzni, přednosta: prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc., pod záštitou České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. 
 
Kongres bude hodnocen kredity ČLK, POUZP dle platné vyhlášky.


Více informací lze najít na webu www.pneumo2018.cz.