XVII. Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli

11. 05. 2018 - 12. 05. 2018

11.–12. května 2018
Smetanův dům, Litomyšl

Hlavní téma: DIAGNOSTIKA VYBRANÝCH ALERGICKÝCH
A RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ U DOSPĚLÝCH A DĚTÍ

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocena v rámci postgraduálního vzdělávání kredity pro lékaře. Akce je garantovaná Českou asociací sester, sestry obdrží potvrzení o účasti.

Více v pozvánce zde ve formátu .pdf