V. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI bude ON LINE, 9. a 10. října

Vzhledem k aktuálnímu stavu epidemie Covid-19 v ČR a nepříliš příznivému výhledu do dalších týdnů se V. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP bude letos dle příkazu ministerstva zdravotníctví konat čistě v on line podobě.

Kongres bude časově zkrácen na 2 dny – pátek 9. a sobota 10. října 2020. Obsahově bude na Kongresu prezentováno asi 70 procent původně přihlášených sdělení.

Vyléčené z koronaviru by měl sledovat plicní lékař. Nemoc totiž může zanechat stopy

Pacienti, kteří prodělali covidovou infekci, by si měli nechat zkontrolovat plíce u plicních lékařů. U části vyléčených totiž nemoc zřejmě zanechává stopy a měl by je proto sledovat odborník. Upozorňují na to čeští pneumologové v rámci Světového dne plic, který připadá na 25. září.

Zátěžová vyšetření v situaci zvýšeného rizika přenosných nemocí

Společné odborné stanovisko Sekce sportovní kardiologie České asociace preventivní kardiologie, pracovní skupiny Sportovní kardiologie České společnosti tělovýchovného lékařství, České asociace ambulantních kardiologů, České pneumologické a ftizeologické společnosti bylo vydáno k tématu Zátěžová vyšetření v situaci zvýšeného rizika přenosných nemocí.

Záznam odborného programu setkání pneumologů a pneumochirurgů v Emauzy

Z odborného programu XXV. setkání pneumologů a IX. setkání pneumologů a pneumochirurgů v Emauzském klášteře v Praze, které se konalo 10. září 2020, byl natočen pětihodinový záznam.

ELF Award 2020: to all the respiratory healthcare workers, on the front line during the Covid-19

Dear all,

I just wanted to share with you the video for the ELF Award 2020. The award this year went to all the respiratory healthcare workers who have been on the front line during the COVID-19 pandemic.

Pneumologové znovu otevírají ambulance - chtějí nemocné plicní fibrózou zachytit včas

Desítky pacientů s idiopatickou plicní fibrózou (IPF) logo IPFse dočkaly dobrých zpráv. Tzv. stopping rules jsou zrušena – znamená to, že nemocným nikdo nebude brát moderní antifibrotické léky, když jejich plicní funkce poklesnou. Dosud jim hrozilo vysazení léčby, pokud se naměřené hodnoty jejich plicních funkcí dostaly pod určitou hodnotu – bez léčby se jejich doba dožití krátila na týdny, maximálně měsíce. Nemoc, která postupně pustoší plíce, jizví je, až nezbývá plocha na dýchání, zabíjí pacienty bez léčby do pěti let. Antifibrotická léčba umí prodloužit život v dobré kvalitě o více než polovinu. Novinku zveřejňují pneumologové u příležitosti Týdne IPF, který začíná 14. září. Vybrané ambulance se pro zájemce o vyšetření otevřou ve středu 30. září.

Mezioborové stanovisko Zásady účelné indikace remdesiviru u pacientů s Covid-19

Mezioborové stanovisko Zásady účelné indikace remdesiviru u pacientů s Covid-19 podpořily:
• Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP,
• Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP,
• Společnost infekčního lékařství ČLS JEP,
• Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP.

Vyhlášeny dvě soutěže: o nejlepší publikaci a nejlepší původní článek

Výbor ČPFS si v roce 2020 dovoluje vyhlásit dvě publikační soutěže:

I. Soutěž o nejlepší publikace členů ČPFS za rok 2019.

II. Soutěž o nejlepší původní (originální) článek v časopisu Studia Pneumologica et Phthiseologica a o nejlepší přehledový ( či “jiný“) článek v tomto časopisu.

Doporučený postup pro vyšetření a léčbu dětských kontaktů s tuberkulózou

Doporučený postup pro vyšetření a léčbu dětských kontaktů s tuberkulózou připravila spolu s odborným týmem MUDr. Karolína Doležalová z Pediatrické kliniky Thomayerovy nemocnice, 1. LF UK a IPVZ, Praha 4 - Krč.

Memorandum o spolupráci na projetku LUCAS (LUng CAncer focuS)

Česká pneumologická a ftizeologická společnost podepsala Memorandum o spolupráci na projetku LUCAS (LUng CAncer focuS) se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra.

Záměrem je zvýšit informovanost pacientů o karcinomu plic, podpořit jejich zájem o včasnou diagnostiku a sdílet data s daty registru i z periferie.

Prezentaci celého projektu lze najít na webové stránce www.lucascz.cz.

Bronchologie v pneumologické diagnostice - Aktuální úskalí a možnosti řešení

Popsat problémy v oblasti pneumologické diagnostiky a možnosti řešení bylo cílem Advisory Board Bronchologie v pneumologické diagnostice - Aktuální úskalí a možnosti řešení, konaného 25. června 2020 v Praze.

V ČR není na všech pracovištích diagnostika prováděna dostatečně rychle a kvalitně, ne vždy jsou u nemocných , kteří jsou vyšetřováni pro podezření na LC  prováděn odběr umožňující mikromorfologickou, imunologickou a mutační analýzu. U pacientů  s NSCLC často nejsou stanoveny prediktivní biomarkery.

 

Informace o tuberkulóze v ČR - Interaktivní prohlížeč dat

Veškeré dostupné informace o tuberkulóze v České republice soustředil na web Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR („ÚZIS") spolu s Institutem biostatistiky a analýz LF MU.

Nástroj již pracuje i s daty za rok 2019.

Nový interaktivní prohlížeč dat Registru tuberkulózy lze najít na webové adrese https://tbc.uzis.cz

Nejbližší akce

08. Říjen

KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI, XXVIII. Moravskoslezské dny pneumologie a XXIV. Hradecké pneumologické dny"

více informací

23. Říjen

XXVIII. MORAVSKÝ MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ PRO PNEUMOLOGY a VI. BESKYDSKÉ PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY

více informací

30. Říjen

PŘESUN NA 2021 - Luhačovické dny

více informací

11. Listopad

XXVIII. PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY

více informací

Všechny akce

Novinky

23. 09. 2020

V. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI bude ON LINE, 9. a 10. října

Vzhledem k aktuálnímu stavu epidemie Covid-19 v ČR a nepříliš...

22. 09. 2020

Vyléčené z koronaviru by měl sledovat plicní lékař. Nemoc totiž může zanechat stopy

Pacienti, kteří prodělali covidovou infekci, by si měli nechat...

21. 09. 2020

Zátěžová vyšetření v situaci zvýšeného rizika přenosných nemocí

Společné odborné stanovisko Sekce sportovní kardiologie České asociace...
Všechny novinky

O společnosti

Česká pneumologická a ftizeologická společnost

První vědecký lékařský spolek, který vznikl v samostatném Československu, byl Československý vědecký spolek proti tuberkulóze, založený 19. 6. 1919.

Tento spolek se změnou stanov v roce 1946 sloučil s později založenými organizacemi (Sdružení lékařů tuberkulózních zařízení – 1924 a Asociace ftizeologů Československé republiky – 1933) se vznikem Československé pneumologické a ftizeologické společnosti, která se v roce 1951 přešla do České lékařské společnosti. S federalizací Československa v roce 1968 vznikly dvě dceřiné organizace – Česká a Slovenská pneumologická a ftizeologická společnost se společným federálním výborem. Po rozdělení Československa pokračovala Česká pneumologická a ftizeologická společnost v další činnosti jako samostatný subjekt.

V současné podobě je dobrovolným nezávislým sdružením fyzických osob – lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech, zaměřených na problematiku chorob dýchacího ústrojí a tuberkulózy všech lokalizací. Její činnost je soustředěna především na zvyšování odborné úrovně svých členů pořádáním kongresů, konferencí a menších přednáškových akcí. Oficiálním odborným časopisem obou sesterských společností, České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti, jsou Studia pneumologica et phthiseologica, časopis, jehož kořeny (pod názvem Rozhledy v tuberkulóze) sahají až do roku 1939.

ČPFS vytváří doporučené postupy diagnostiky a léčby různých chorob dýchacího ústrojí a tuberkulózy, vypracovává odborná stanoviska k různým problémům z vlastní iniciativy nebo na žádost orgánů státní správy. Odborné sekce ČPFS prohlubují a rozšiřují informace v jednotlivých funkčních specializacích oboru pneumologie a ftizeologie jako je vyšetřování plicní funkce, bronchologie, pneumoonkologie a řada dalších. Hlavními směry odborného zaměření oboru jsou prevence, vyhledávání, diagnostika a léčba nemocí spojených s bronchiální obstrukcí, nádorů dýchacího ústrojí, infekčních zánětů, intersticiálních a granulomatózních plicních procesů, diagnostika a léčba poruch dýchání ve spánku, léčba cystické fibrózy dospělých. Obor pneumologie a ftizeologie je odborným garantem diagnostiky a léčby tuberkulózy všech orgánových lokalizací.