13. pražské mezioborové onkologické kolokvium

13. pražské mezioborové onkologické kolokvium se uskuteční 26. až 28. ledna 2022 v Clarion Congress Hotel Prague.

Témata 13. ročníku kolokvia:
State of the Art | Highlights from the 2022 Gastrointestinal Cancers Symposium, San Francisco
Onkogynekologie | Karcinom plic | Precizní medicína a diseminované nádory
Horké novinky imunoterapie | Základní výzkum v onkologii | Nádory genitourinárního traktu
Karcinom prsu | Kontroverze v léčbě gastrointestinálních nádorů | Karcinom hlavy a krku / ORL
Stěžejní novinky v onkologickém výzkumu v České republice | Neuroonkologie | Paliativní péče

Odborná konference XXVIII. Luhačovické dny se uskuteční 25. a 26. 3. 2022

Odborná konference XXVIII. LUHAČOVICKÉ DNY je naplánována na pátek 25. a sobotu 26. března 2022. Místem konání bude Společenský dům Luhačovice - kongresový sál. 

Termín pro podání přihlášky: Aktivní účast do 31. ledna 2022 výhradně elektronickou formou. Pasivní účast do 1. března 2022 výhradně elektronickou formou.

Akce se koná pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie a České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. 

Webinář Novinky v nemocniční léčbě Covidu-19 - 13. 1. 2022

Webinář Novinky v nemocniční léčbě Covidu-19 se uskuteční ve čtvrtek 13. ledna od 17:00

Odborný garant a přednášející prim. MUDr. Pavel Dlouhý. 

Vzdělávací akci pořádá Nakladatelský dům GRADA ve spolupráci se Společností infekčního lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.
Akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Program časného záchytu karcinomu plic

Program časného záchytu karcinomu plic odstartoval 1. ledna 2022.

CHOPN vzniká v mládí, často předchází rakovině plic. Časnou diagnostiku obou nemocí může zlepšit chystaný národní screening (tisková zpráva ČPFS ČLS JEP, 9. 11. 2021)

 

Předatestační kurz a atestace 2022

Výzva pro všechny zájemce o předatestační kurz, aby se nahlásili 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze - www.lf3.cuni.cz.

Předatestační kurz začíná v pondělí 21. února 2022, konat se bude na 3. LF UK v Praze a potrvá dva týdny.

Současně vyzýváme zájemce k přihlášení se na atestační zkoušku, která v jarním termínu bude ve dnech 30. 5.-1. 6. 2022 na 3. LF UK v Praze.

Webináře o spánku a jeho poruchách od ledna 2022

Neurologická klinika 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice od ledna 2022 organizuje webináře o spánku a jeho poruchách. Přednášky organizátoři plánují asi na půl hodiny s následnou diskuzí. "Témata budou multioborová a přednášející budeme zvát i z jiných pracovišť. Budeme se snažit o aktuálnost a zároveň o co největší souvislost s medicínou denní praxe," zve prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., FCMA, z Centra pro poruchy spánku a bdění Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN.

Kniha Sonografie hrudníku a plic v respirační medicíně

Vznikla nová učebnice Sonografie hrudníku a plic (TUS, thoracic ultrasound) v respirační medicíně. U jejího zrodu stál člen ČPFS ČLS JEP MUDr. Rastislav Šimek spolu s dalšími třemi kolegy.

Více o publikaci se lze dozvědět na webu zde

Recenze knihy od doc. Jozefa Beňačky je zde.

Přístup k on-line verzi knihy je součástí předplatného sekce Vizuální medicína v praxi. Přístup do sekce lze zakoupit po kliknutí zde.

Základní kurz etického poradenství začne v lednu 2022

Institut pro etické poradenství ve zdravotnictví, z. s., organizuje nový Základní kurz etického poradenství. Kurz poskytuje komplexní vzdělávání etickým konzultantům, kteří mohou pro poskytovatele zdravotních služeb vykonávat služby etického poradenství, tj. provádět etická konzilia, pečovat o etiku organizace a vzdělávat personál v citlivosti vůči etickým problémům.

Vědecko-vzdělávací akce ČPFS v roce 2022

Předběžný přehled přibližuje vědecko-vzdělávací akce, které Česká pneumologická a ftizeologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně připravuje v roce 2022, je zveřejněn. 

Očkování dospělých pacientů proti onemocnění covid-19 před plánovanými operačními výkony

Očkování dospělých pacientů proti onemocnění covid-19 před plánovanými operačními výkony je tématem mezioborového stanoviska, jeho autory jsou Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP (ČSARIM),
Česká vakcinologická společnost ČLS JEP (ČVS),
Česká chirurgická společnost ČLS JEP (ČChS),
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP (SEM),
Česká urologická společnost ČLS JEP (ČUS),
a Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP (ČPFS). 

Ministerstvo zdravotnictví: aktuální informace ohledně covid-19

  1. Posilovací dávka

Osobám vysokým rizikem nákazy nebo závažného průběhu nemoci covid-19 a osobám starším 60 let je možné od 29. 11. 2021 podat posilovací dávku již po 5 měsících od dokončení základního očkovacího schématu (= po 2. dávce Comirnaty(Pfizer)/Spikevax(Moderna)/Vaxzevria (AstraZeneca) a po 1. dávce Janssen (Johnson&Johnson)).

Nošení respirátorů je základní krok efektivní ochrany před infekcí covid-19

Výbor ČPFS považuje nošení respirátorů za základní krok efektivní ochrany před infekcí SARS-CoV-2 (covid-19) při pobytu osob ve vnitřních prostorách (dle doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR).

Naléhání ze strany pacientů nebo jejich příbuzných k vydání "lékařského doporučení" k nenošení roušek u pacientů v seniorském věku a navíc ještě neočkovaných, považujeme za hazard, který je může ohrozit na životě.

Nejbližší akce

25. Březen

XXVIII. LUHAČOVICKÉ DNY (mezioborová konference)

více informací

08. Duben

30. MORAVSKÝ MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ PRO PNEUMOLOGY / 8. BESKYDSKÉ PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY

více informací

20. Duben

VI. kongres ČPFS a XXVI. HRADECKÉ PNEUMOLOGICKÉ DNY

více informací

06. Květen

7. MÁJOVÉ DNY

více informací

Všechny akce

Novinky

12. 01. 2022

13. pražské mezioborové onkologické kolokvium

13. pražské mezioborové onkologické kolokvium se uskuteční 26. až 28....

10. 01. 2022

Odborná konference XXVIII. Luhačovické dny se uskuteční 25. a 26. 3. 2022

Odborná konference XXVIII. LUHAČOVICKÉ DNY je naplánována...

09. 01. 2022

Webinář Novinky v nemocniční léčbě Covidu-19 - 13. 1. 2022

Webinář Novinky v nemocniční léčbě Covidu-19 se uskuteční ve...
Všechny novinky

O společnosti

Česká pneumologická a ftizeologická společnost

První vědecký lékařský spolek, který vznikl v samostatném Československu, byl Československý vědecký spolek proti tuberkulóze, založený 19. 6. 1919.

Tento spolek se změnou stanov v roce 1946 sloučil s později založenými organizacemi (Sdružení lékařů tuberkulózních zařízení – 1924 a Asociace ftizeologů Československé republiky – 1933) se vznikem Československé pneumologické a ftizeologické společnosti, která se v roce 1951 přešla do České lékařské společnosti. S federalizací Československa v roce 1968 vznikly dvě dceřiné organizace – Česká a Slovenská pneumologická a ftizeologická společnost se společným federálním výborem. Po rozdělení Československa pokračovala Česká pneumologická a ftizeologická společnost v další činnosti jako samostatný subjekt.

V současné podobě je dobrovolným nezávislým sdružením fyzických osob – lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech, zaměřených na problematiku chorob dýchacího ústrojí a tuberkulózy všech lokalizací. Její činnost je soustředěna především na zvyšování odborné úrovně svých členů pořádáním kongresů, konferencí a menších přednáškových akcí. Oficiálním odborným časopisem obou sesterských společností, České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti, jsou Studia pneumologica et phthiseologica, časopis, jehož kořeny (pod názvem Rozhledy v tuberkulóze) sahají až do roku 1939.

ČPFS vytváří doporučené postupy diagnostiky a léčby různých chorob dýchacího ústrojí a tuberkulózy, vypracovává odborná stanoviska k různým problémům z vlastní iniciativy nebo na žádost orgánů státní správy. Odborné sekce ČPFS prohlubují a rozšiřují informace v jednotlivých funkčních specializacích oboru pneumologie a ftizeologie jako je vyšetřování plicní funkce, bronchologie, pneumoonkologie a řada dalších. Hlavními směry odborného zaměření oboru jsou prevence, vyhledávání, diagnostika a léčba nemocí spojených s bronchiální obstrukcí, nádorů dýchacího ústrojí, infekčních zánětů, intersticiálních a granulomatózních plicních procesů, diagnostika a léčba poruch dýchání ve spánku, léčba cystické fibrózy dospělých. Obor pneumologie a ftizeologie je odborným garantem diagnostiky a léčby tuberkulózy všech orgánových lokalizací.