3rd European Bronchiectasis Workshop 23-25 February 2023 - Milan, Italy & the Virtual Crash Course on Bronchiectasis

3rd European Bronchiectasis Workshop will be held in Milan, Italy from the 23rd to the 25th of February, 2023, in a hybrid format.

During the 3rd European Bronchiectasis Workshop will also take place the Virtual Crash Course on Bronchiectasis for GPs to learn how to manage patients with suspected or active bronchiectasis.

Doporučený postup pro provedení a interpretaci spirometrie v předškolním věku

Vznikl doporučený postup pro provedení a interpretaci spirometrie v předškolním věku. Vydaly ho společně Česká pneumologická a ftizeologická společnost a Česká společnost dětské pneumologie ČLS JEP. 

Doporučený postup v ambulantní léčbě pacientů s multirezistentní TBC

Doporučený postup v ambulantní léčbě pacientů s multirezistentní tuberkulozou  vydala v těchto dnech Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP. 

 

Poptávka plicního lékaře do zavedené ambulance v Ostravě

Z důvodu náhlého a nečekaného úmrtí MUDr. Evy Ustyanovičové hledá Eumedica s.r.o. k okamžitému nástupu na zavedené moderní digitalizované pracoviště v areálu Polikliniky Liberty Ostrava v Ostravě-Kunčicích lékařku či lékaře s atestací z plicního lékařství.

Povinné a Kontrolní hlášení tuberkulózy a jiných mykobakterióz nově pouze elektronicky

V prosinci 2022 byly dokončeny úpravy Registru tuberkulózy a jiných mykobakterióz (RTB), které umožňují podávat povinná i kontrolní hlášení tuberkulózy a jiných mykobakterióz elektronicky již na úrovni lékaře, který zahájil antituberkulotickou léčbu, resp. dispenzarizujícího lékaře. Hlášení se nově podávají cestou tzv. předběžného hlášení (též elektronicky) do 48 hodin od rozhodnutí o zahájení antituberkulotické léčby, a to bez ohledu na stav diagnostického procesu (bez čekání na výsledky mikrobiologických vyšetření). 

Doporučený postup pro domáci neinvazivní ventilaci

 

V roce 2022 vznikl nový Doporučený postup pro domáci neinvazivní ventilaci.

Ke stažení je zde ve formátu .pdf

Předatestační kurz a atestace - jaro 2023

Předatestační kurz oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE se uskuteční ve dnech 23. ledna 2023 - 3. února 2023 na Klinice nemocí plicních a TBC LF MU a Fakultní nemocnice Brno. 

Praktická i teoretická část atestační zkoušky se uskuteční ve dnech 29. - 31. května 2023 na Klinice nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno (praktická část se bude konat 29. 5. 2023 a teoretická část ve dnech 30.-31. 5. 2023.).
Garant atestací: Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

EDUKAČNÍ AKCE DEN PRO ZDRAVÉ PLÍCE 2022

Edukační projekt s názvem „Den pro zdravé plíce“, zaměřený na problematiku Chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), byl již poněkolikáté uspořádán u příležitosti Světového dne CHOPN. 

Multidisciplinární tým: základ úspěchu v dg PPF - co si navzájem můžeme přinést

Odborný workshop "Multidisciplinární tým: základ úspěchu v dg PPF – co si navzájem můžeme přinést" se uskuteční ve dvou městech - Praze a Brně. 

Praha | 5. ledna. 2023 | 9:00–16:00, Don Giovanni Hotel Prague, Vinohradská 157a, Praha 3
Brno | 23. března 2023 | 9:00–16:00, Hotel Courtyard by Marriott Brno, Holandská 12, Brno-střed

Moving from umbrella terms to therapeutic features in airway disease: a paradigm shift - video

Videozáznam z akce Moving from umbrella terms to therapeutic features in airway disease: a paradigm shift, která se konala v Praze 18. a 19. listopadu 2022, lze zhlédnout na odkaze zde

Doporučený postup diagnostiky a léčby těžkého astmatu. Odesílání pacientů do center

V čísle 4/2022 časopisu Studia Pneumologica et Phtihiseologica vyšel Společný doporučený postup České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) ČLS JEP a České společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI), odpovídající  na otázky, které astmatiky, kdy a jak odeslat na specializovaná pracoviště pro těžké astma.

Plicní lékaři se na ohrožené podívají z jiného úhlu

Změny klimatu, znečištěný vzduch i nezdravá práce vytvářejí smrtelný koktejl pro vznik chorob

Nejen kouření a věk, ale také místo, kde člověk bydlí nebo pracuje, hrají roli v tom, jak vysokému riziku plicních chorob je vystaven. Tyto údaje by měly hrát významnou roli při nastavování preventivních programů včetně screeningů. Nový pohled na to, kdo patří mezi ohrožené, chtějí pneumologové zavést do praxe co nejrychleji. Účelem je podchytit část populace, která nemá ponětí o tom, že může mít nemocné plíce. 

Nejbližší akce

24. Březen

XXIX. LUHAČOVICKÉ DNY (mezioborová konference)

více informací

20. Duben

XXVII. HRADECKÉ PNEUMOLOGICKÉ DNY

více informací

05. Květen

7. Májové setkání ambulantních pneumologů

více informací

12. Květen

XXII.SETKÁNÍ LÉKAŘŮ ČR A SR V LITOMYŠLI (mezioborová konference)

více informací

Všechny akce

Novinky

23. 01. 2023

Doporučený postup pro provedení a interpretaci spirometrie v předškolním věku

Vznikl doporučený postup pro provedení a interpretaci spirometrie v...

22. 01. 2023

Doporučený postup v ambulantní léčbě pacientů s multirezistentní TBC

Doporučený postup v ambulantní léčbě pacientů s multirezistentní...
Všechny novinky

O společnosti

Česká pneumologická a ftizeologická společnost

První vědecký lékařský spolek, který vznikl v samostatném Československu, byl Československý vědecký spolek proti tuberkulóze, založený 19. 6. 1919.

Tento spolek se změnou stanov v roce 1946 sloučil s později založenými organizacemi (Sdružení lékařů tuberkulózních zařízení – 1924 a Asociace ftizeologů Československé republiky – 1933) se vznikem Československé pneumologické a ftizeologické společnosti, která se v roce 1951 přešla do České lékařské společnosti. S federalizací Československa v roce 1968 vznikly dvě dceřiné organizace – Česká a Slovenská pneumologická a ftizeologická společnost se společným federálním výborem. Po rozdělení Československa pokračovala Česká pneumologická a ftizeologická společnost v další činnosti jako samostatný subjekt.

V současné podobě je dobrovolným nezávislým sdružením fyzických osob – lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech, zaměřených na problematiku chorob dýchacího ústrojí a tuberkulózy všech lokalizací. Její činnost je soustředěna především na zvyšování odborné úrovně svých členů pořádáním kongresů, konferencí a menších přednáškových akcí. Oficiálním odborným časopisem obou sesterských společností, České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti, jsou Studia pneumologica et phthiseologica, časopis, jehož kořeny (pod názvem Rozhledy v tuberkulóze) sahají až do roku 1939.

ČPFS vytváří doporučené postupy diagnostiky a léčby různých chorob dýchacího ústrojí a tuberkulózy, vypracovává odborná stanoviska k různým problémům z vlastní iniciativy nebo na žádost orgánů státní správy. Odborné sekce ČPFS prohlubují a rozšiřují informace v jednotlivých funkčních specializacích oboru pneumologie a ftizeologie jako je vyšetřování plicní funkce, bronchologie, pneumoonkologie a řada dalších. Hlavními směry odborného zaměření oboru jsou prevence, vyhledávání, diagnostika a léčba nemocí spojených s bronchiální obstrukcí, nádorů dýchacího ústrojí, infekčních zánětů, intersticiálních a granulomatózních plicních procesů, diagnostika a léčba poruch dýchání ve spánku, léčba cystické fibrózy dospělých. Obor pneumologie a ftizeologie je odborným garantem diagnostiky a léčby tuberkulózy všech orgánových lokalizací.