Aktuality

IX. Konference funkčního vyšetření plic ve Zlíně

IX. Konference funkčního vyšetření plic se uskuteční ve dnech 17. - 18. května 2019 ve Zlíně  (v Kongresovém centru Zlín a v Interhotelu Moskva).

Hlavní téma: Spiroergometrie

Rezidenční místa pro pneumology

Po serii jednání se podařilo výboru České pneumologické a ftizelogické společnosti ČLS JEP získat rezidenční místa pro pneumology.

Další informace ke stažení: 

XXVII. Moravský mezikrajský seminář pro pneumology a V. Beskydské pneumoonkologické dny

XXVII. MORAVSKÝ MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ PRO PNEUMOLOGY
a V. BESKYDSKÉ PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY

se uskuteční 5. a 6. dubna 2019 v Hotelu Soláň, Karolinka

XXIV. Dny RAPPL - 10. - 12. 1. 2019 - odborný program

Česká lékařská komora, Rinologická sekce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Česká společnost alergologie a klinické imunologie, Česká pneumologická a ftizeologická společnost České lékařské společnosti J.E. Purkyně a Horské lázně Karlova Studánka, s. p.
srdečně zvou na vzdělávací akci

XXIV. setkání pneumologů a VIII. setkání pneumologů a pneumochirurgů v Emauzy

Pneumologická klinika 1. LF UK a Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice
a Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP
pořádají

XXIV. setkání pneumologů a VIII. setkání pneumologů a pneumochirurgů

Uskuteční se v Emauzském klášteře, Vyšehradská 49/320, Praha 2 - Nové Město
6. června 2019. 

XXI. Kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti a Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti

XXI. Kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti a Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti se uskuteční 

24. - 26. října 2019 

Místo: OLOMOUC, Clarion Congress Hotel, Jeremenkova 36

Pneumologové vyšetřili plíce 1 480 lidem. U 22 % zřejmě našli chronickou obstrukční plicní nemoc

Více než pětina lidí nemá plíce v pořádku – zjistili to čeští pneumologové při letošním Světovém dnu chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Na stáncích v nákupních centrech a v otevřených ordinacích pneumologů vyšetřili plíce 1 480 zájemcům. Normální nález nemělo 22 % vyšetřených – to je o 10 % více než při stejné akci v loňském roce.

Atestace z pneumologie a ftizeologie v roce 2019: požadavky

Jarní atestace z oboru specializačního vzdělávání Pneumologie a ftizeologie mají v roce 2019 tento harmonogram:

Předatestační kurz se uskuteční od 25. února do 8. března 2019 na Klinice plicních nemocí a tuberkulózy ve Fakultní nemocnic Olomouc. Atestační zkouška se bude konat 3. až 5. června 2019. 

Chinolonová a fluorochinolonová antibiotika - omezení používání

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o nových doporučeních, která vzešla z přehodnocení invalidizujících a dlouhodobě přetrvávajících nežádoucích účinků. Výbor pro posuzování rizik léčivých přípravků (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) doporučil omezení používání chinolonových a fluorochinolonových antibiotik podávaných celkově (ústy nebo injekčně) a inhalačně a to na základě přehodnocení invalidizujících a dlouhodobě přetrvávajících nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s užíváním těchto léčiv.

Videa zacílila na časné detekce CHOPN v rizikové skupině dosud nediagnostikovaných

Sekce chorob s bronchiální obstrukcí ČPFS ČLS JEP informuje, že vznikla a byla umístěna na youtube česká a anglická videa ukazující spolupráci mezi praktickými lékaři a pneumology na poli časné detekce chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) v rizikové skupině dosud nediagnostikovaných osob. 

Publikace oceněné za rok 2017 výborem ČPFS ČLS JEP

Výbor České pneumologické a ftizeologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ocenil publikace za rok 2017. 

Chřipka a pneumokoková onemocnění dýchacího traktu ohrožují především životy seniorů, očkovat se lze i u pneumologů

S podzimním a zimním časem pravidelně přichází i období zvýšeného počtu onemocnění virového i bakteriálního původu – akutních respiračních onemocnění, chřipek a následně také pneumokokových infekcí. V loňském roce bylo v České republice přes tisíc případů onemocnění chřipkou s velmi těžkým průběhem, z toho zhruba 300 hlášených úmrtí. V průběhu chřipky může dojít obzvláště u starších a oslabených jedinců ke komplikacím.  

Nejbližší akce

25. Únor

Předatestační kurz - jaro 2019

více informací

29. Březen

XXVI. Luhačovické dny

více informací

05. Duben

XXVII. Moravský mezikrajský seminář pro pneumology a V. Beskydské pneumoonkologické dny

více informací

25. Duben

XXIII. Hradecké pneumologické dny

více informací

Všechny akce

Novinky

08. 01. 2019

IX. Konference funkčního vyšetření plic ve Zlíně

IX. Konference funkčního vyšetření plic se uskuteční ve dnech 17. -...

03. 01. 2019

Rezidenční místa pro pneumology

Po serii jednání se podařilo výboru České pneumologické a...

02. 01. 2019

XXVII. Moravský mezikrajský seminář pro pneumology a V. Beskydské pneumoonkologické dny

XXVII. MORAVSKÝ MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ PRO PNEUMOLOGY a V. BESKYDSKÉ...
Všechny novinky

O společnosti

Česká pneumologická a ftizeologická společnost

První vědecký lékařský spolek, který vznikl v samostatném Československu, byl Československý vědecký spolek proti tuberkulóze, založený 19. 6. 1919.

Tento spolek se změnou stanov v roce 1946 sloučil s později založenými organizacemi (Sdružení lékařů tuberkulózních zařízení – 1924 a Asociace ftizeologů Československé republiky – 1933) se vznikem Československé pneumologické a ftizeologické společnosti, která se v roce 1951 přešla do České lékařské společnosti. S federalizací Československa v roce 1968 vznikly dvě dceřiné organizace – Česká a Slovenská pneumologická a ftizeologická společnost se společným federálním výborem. Po rozdělení Československa pokračovala Česká pneumologická a ftizeologická společnost v další činnosti jako samostatný subjekt.

V současné podobě je dobrovolným nezávislým sdružením fyzických osob – lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech, zaměřených na problematiku chorob dýchacího ústrojí a tuberkulózy všech lokalizací. Její činnost je soustředěna především na zvyšování odborné úrovně svých členů pořádáním kongresů, konferencí a menších přednáškových akcí. Oficiálním odborným časopisem obou sesterských společností, České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti, jsou Studia pneumologica et phthiseologica, časopis, jehož kořeny (pod názvem Rozhledy v tuberkulóze) sahají až do roku 1939.

ČPFS vytváří doporučené postupy diagnostiky a léčby různých chorob dýchacího ústrojí a tuberkulózy, vypracovává odborná stanoviska k různým problémům z vlastní iniciativy nebo na žádost orgánů státní správy. Odborné sekce ČPFS prohlubují a rozšiřují informace v jednotlivých funkčních specializacích oboru pneumologie a ftizeologie jako je vyšetřování plicní funkce, bronchologie, pneumoonkologie a řada dalších. Hlavními směry odborného zaměření oboru jsou prevence, vyhledávání, diagnostika a léčba nemocí spojených s bronchiální obstrukcí, nádorů dýchacího ústrojí, infekčních zánětů, intersticiálních a granulomatózních plicních procesů, diagnostika a léčba poruch dýchání ve spánku, léčba cystické fibrózy dospělých. Obor pneumologie a ftizeologie je odborným garantem diagnostiky a léčby tuberkulózy všech orgánových lokalizací.