Aktuality

XXVII. Moravskoslezské dny pneumologie Ostrava

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na celostátní konferenci XXVII. Moravskoslezské dny pneumologie v Ostravě. Akce proběhne již tradičně ve dnech 5. a 6. října 2018 v hotelu Park Inn. Programovými prioritami budou především tato témata: nemoci s plicní obstrukcí a poruchami spánku, rehabilitace a následná péče o naše pacienty, aktuální pohled na tuberkulózu a léčbu rezistentních forem TBC z dnešního epidemiologického pohledu. 

Petice za nekuřácké veřejné prostory petičnímu výboru PS PČR

Vážené kolegyně, vážení kolegové

obrátila se na nás paní prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., vedoucí Pracovní skupiny pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP, s prosbou o šíření Petice za nekuřácké veřejné prostory petičnímu výboru PS PČR.

Pracovní schůze České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP

Pozvánka
na Pracovní schůzi České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP:

Provokační testy v alergologii

Koordinuje doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

8. března 2018 od 13:30

Elektronické volby výboru a revizní komise ČPFS ČLS JEP

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

s rychle plynoucím časem se musíme zamyslet nad dalším vedením naší společnosti. Současnému výboru ČPFS ČLS JEP končí v letošním roce mandát a je třeba zorganizovat volby.

Prohlášení českých plicních lékařů o epidemiologické situaci TBC na území ČR

Praha 13. 2. 2018 - Výskyt tuberkulózy (TBC) dětí i dospělých je v ČR dlouhodobě nízký, dokonce jeden z nejnižších na světě. Situace je kontrolována především díky časné diagnostice a systematcké léčbě, která má u nás přísná pravidla...

XXII. Hradecké pneumologické dny

Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP, Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové a Česká asociace sester 
si Vás dovolují pozvat na celostátní konferenci
XXII. HRADECKÉ PNEUMOLOGICKÉ DNY

Univerzita Hradec Králové, 20.–21. dubna 2018

Bronchomotorické testy - cyklus krajských seminářů

ČPFS a Sekce ambulantních pneumologů srdečně zve v měsíci březnu na cyklus krajských seminářů pod názvem

BRONCHOMOTORICKÉ TESTY

2. Národní workshop POINT-OF-CARE ULTRASONOGRAFIE (POCUS)

2. Národní workshop POINT-OF-CARE ULTRASONOGRAFIE (POCUS)

bude v pondělí 5. března 2018 od 9 hodin (registrace od 8.30)
v přednáškových prostorách Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s.,
Sociální péče 3316/12A, budova B, 5. podlaží, Ústí nad Labem

XXV. Luhačovické dny

XXIV. Luhačovické dny bude  23. a 24. března hostit Společenský dům v Luhačovicích. 

Odborný program – lékařská sekce:
  • Sarkoidoza - mezioborové téma
  • Novinky v CHOPN
  • Gastroesofageální reflux
  • Rehabilitace v pneumologii a lázeňská léčba

Smutná zpráva: prof. MUDr. Karel Křepela, CSc.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abych Vám oznámila velice smutnou zprávu. Na počátku nového roku - 13. ledna 2018 - ve věku 88 let opustil naše řady pan profesor MUDr. Karel Křepela, CSc. Pan profesor patřil k našim nejvýznamnějším zakladatelům specializovaného oboru dětské pneumologie. 

17. konference dětské pneumologie 2018

17. konference dětské pneumologie 2018 se uskuteční 7. dubna 2018 v pražském hotelu Don Giovanni. 

Aktuálním tématem je multidisciplinární péče o nemocné s chronickými respiračními nemocemi a přechod těchto nemocných do péče o dospělé. 

Pneumo Update Europe - místa pro české účastníky

Pátý European Update Congress in Pneumologyse uskuteční v Budapešti 15. a 16. června 2018.  

Poznámka od pořadatelů ke stažení zde ve formátu .docx

Organizátoři  špičkové  edukační akce Pneumo Update Europe tradičně poskytly čtyři bezplatná místa pro české účastníky, z toho dvě volná a dvě ze zasláním e-posteru. 

Nejbližší akce

23. Březen

XXV. Luhačovické dny

více informací

07. Duben

17. konference dětské pneumologie 2018

více informací

13. Duben

XXVI. mezikrajský moravský pneumologický seminář a IV. Beskydské pneumoonkologické dny

více informací

19. Duben

XXII. Hradecké pneumologické dny

více informací

Všechny akce

Novinky

07. 03. 2018

XXVII. Moravskoslezské dny pneumologie Ostrava

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na celostátní konferenci XXVII....

02. 03. 2018

Petice za nekuřácké veřejné prostory petičnímu výboru PS PČR

Vážené kolegyně, vážení kolegové obrátila se na nás paní...

27. 02. 2018

Pracovní schůze České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP

Pozvánkana Pracovní schůzi České společnosti alergologie a...
Všechny novinky

O společnosti

Česká pneumologická a ftizeologická společnost

První vědecký lékařský spolek, který vznikl v samostatném Československu, byl Československý vědecký spolek proti tuberkulóze, založený 19. 6. 1919.

Tento spolek se změnou stanov v roce 1946 sloučil s později založenými organizacemi (Sdružení lékařů tuberkulózních zařízení – 1924 a Asociace ftizeologů Československé republiky – 1933) se vznikem Československé pneumologické a ftizeologické společnosti, která se v roce 1951 přešla do České lékařské společnosti. S federalizací Československa v roce 1968 vznikly dvě dceřiné organizace – Česká a Slovenská pneumologická a ftizeologická společnost se společným federálním výborem. Po rozdělení Československa pokračovala Česká pneumologická a ftizeologická společnost v další činnosti jako samostatný subjekt.

V současné podobě je dobrovolným nezávislým sdružením fyzických osob – lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech, zaměřených na problematiku chorob dýchacího ústrojí a tuberkulózy všech lokalizací. Její činnost je soustředěna především na zvyšování odborné úrovně svých členů pořádáním kongresů, konferencí a menších přednáškových akcí. Oficiálním odborným časopisem obou sesterských společností, České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti, jsou Studia pneumologica et phthiseologica, časopis, jehož kořeny (pod názvem Rozhledy v tuberkulóze) sahají až do roku 1939.

ČPFS vytváří doporučené postupy diagnostiky a léčby různých chorob dýchacího ústrojí a tuberkulózy, vypracovává odborná stanoviska k různým problémům z vlastní iniciativy nebo na žádost orgánů státní správy. Odborné sekce ČPFS prohlubují a rozšiřují informace v jednotlivých funkčních specializacích oboru pneumologie a ftizeologie jako je vyšetřování plicní funkce, bronchologie, pneumoonkologie a řada dalších. Hlavními směry odborného zaměření oboru jsou prevence, vyhledávání, diagnostika a léčba nemocí spojených s bronchiální obstrukcí, nádorů dýchacího ústrojí, infekčních zánětů, intersticiálních a granulomatózních plicních procesů, diagnostika a léčba poruch dýchání ve spánku, léčba cystické fibrózy dospělých. Obor pneumologie a ftizeologie je odborným garantem diagnostiky a léčby tuberkulózy všech orgánových lokalizací.