Aktuality

17. konference dětské pneumologie 2018

17. konference dětské pneumologie 2018 se uskuteční 7. dubna 2018 v pražském hotelu Don Giovanni. 

Aktuálním tématem je multidisciplinární péče o nemocné s chronickými respiračními nemocemi a přechod těchto nemocných do péče o dospělé. 

XIII. Dny RAPPL

XIII. Dny RAPPL aneb Dny rinologie, alergologie, pneumologie, praktického lékařství, lázeňství bude 18. až 20. ledna 2018 hostit velký sál Lázeňského domu Libuše v Karlově Studánce v Jeseníkách. 

Pneumo Update Europe - místa pro české účastníky

Pátý European Update Congress in Pneumologyse uskuteční v Budapešti 15. a 16. června 2018.  

Poznámka od pořadatelů ke stažení zde ve formátu .docx

Organizátoři  špičkové  edukační akce Pneumo Update Europe tradičně poskytly čtyři bezplatná místa pro české účastníky, z toho dvě volná a dvě ze zasláním e-posteru. 

IV. Beskydské pneumoonkologické dny 13.-14. 4. 2018

IV. Beskydské pneumoonkologické dny se uskuteční 13. a 14. dubna 2018 v Hotelu Soláň, Karolinka.

Doporučující kritéria pro pronájem přístroje pro DDOT

Indikace: 
Chronická respirační insuficience na podkladě plicních, vaskulárních plicních onemocnění (zejm. CHOPN, plicní arteriální hypertenze, fibrotizující onemocnění plic, plicní nádory), některá onemocnění hrudní stěny a hypoventilační syndrom u neurologických poruch.
VZP ČR Metodika k Úhradovému katalogu VZP – ZP, část P verze: PZT_997 datum: 1. 11. 2017 45 

ČPFS oznamuje smutnou zprávu a nezapomíná: MUDr. Jan Křepelka

Česká pneumologická a ftizeologická společnost oznamuje smutnou zprávu, že nás navždy opustil kolega, MUDr. Ing. Jan Křepelka, a nezapomíná. 

 

Předatestační kurz a atestace PNE 2018 - upřesnění

Po vzájemné dohodě všech zúčastněných s předsedkyní KOR Prof. MUDr. Eliška Sovovou, Ph.D, MBA bude v roce 2018 pouze jeden předatestační kurz, a to na 1. LF UK, pořádaný Pneumologickou klinikou 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice a 1. klinikou TRN 1. LF UK a VFN. 

Přednášky z II. Konsenzuální konference o CHOPN

Přednášky z II. Konsenzuální konference o CHOPN, která se uskutečnila 16. listopadu 2017 ve Výukovém centru Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, si lze prohlédnout na odkazu www.amepra.cz/chopn

PragueONCO 2018 - anonce

9. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO s podtitulem "Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům" se uskuteční od 24. do 26. ledna 2018.

Ambulantní pneumologové se připojili ke Světovému dni CHOPN

Ambulatní pneumologové připomněli Světový den Chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN).

Den otevřených ordinací plicních lékařů se uskutečnil po celé České republice 22. listopadu 2017.

 

Pneumo Update Europe 2018 5th European Update Congress

in Pneumology

15 - 16 June, 2018
Budapest, Hungary

2. revidovaná verze doporučeného postupu pro diagnostiku a léčbu lymfangioleiomyomatózy

Autoři návrhu: Monika Žurková, Vítězslav Kolek, Martina Vašáková, Vladimíra Loštáková

Nejbližší akce

18. Leden

XIII. Dny RAPPL

více informací

24. Leden

PragueONCO - 9. pražské mezioborové onkologické kolokvium

více informací

12. Březen

Předatestační kurz 2018

více informací

07. Duben

17. konference dětské pneumologie 2018

více informací

Všechny akce

Novinky

12. 01. 2018

17. konference dětské pneumologie 2018

17. konference dětské pneumologie 2018 se uskuteční 7. dubna 2018 v...

10. 01. 2018

XIII. Dny RAPPL

XIII. Dny RAPPL aneb Dny rinologie, alergologie, pneumologie, praktického...

29. 12. 2017

Pneumo Update Europe - místa pro české účastníky

Pátý European Update Congress in Pneumologyse uskuteční v Budapešti 15....
Všechny novinky

O společnosti

Česká pneumologická a ftizeologická společnost

První vědecký lékařský spolek, který vznikl v samostatném Československu, byl Československý vědecký spolek proti tuberkulóze, založený 19. 6. 1919.

Tento spolek se změnou stanov v roce 1946 sloučil s později založenými organizacemi (Sdružení lékařů tuberkulózních zařízení – 1924 a Asociace ftizeologů Československé republiky – 1933) se vznikem Československé pneumologické a ftizeologické společnosti, která se v roce 1951 přešla do České lékařské společnosti. S federalizací Československa v roce 1968 vznikly dvě dceřiné organizace – Česká a Slovenská pneumologická a ftizeologická společnost se společným federálním výborem. Po rozdělení Československa pokračovala Česká pneumologická a ftizeologická společnost v další činnosti jako samostatný subjekt.

V současné podobě je dobrovolným nezávislým sdružením fyzických osob – lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech, zaměřených na problematiku chorob dýchacího ústrojí a tuberkulózy všech lokalizací. Její činnost je soustředěna především na zvyšování odborné úrovně svých členů pořádáním kongresů, konferencí a menších přednáškových akcí. Oficiálním odborným časopisem obou sesterských společností, České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti, jsou Studia pneumologica et phthiseologica, časopis, jehož kořeny (pod názvem Rozhledy v tuberkulóze) sahají až do roku 1939.

ČPFS vytváří doporučené postupy diagnostiky a léčby různých chorob dýchacího ústrojí a tuberkulózy, vypracovává odborná stanoviska k různým problémům z vlastní iniciativy nebo na žádost orgánů státní správy. Odborné sekce ČPFS prohlubují a rozšiřují informace v jednotlivých funkčních specializacích oboru pneumologie a ftizeologie jako je vyšetřování plicní funkce, bronchologie, pneumoonkologie a řada dalších. Hlavními směry odborného zaměření oboru jsou prevence, vyhledávání, diagnostika a léčba nemocí spojených s bronchiální obstrukcí, nádorů dýchacího ústrojí, infekčních zánětů, intersticiálních a granulomatózních plicních procesů, diagnostika a léčba poruch dýchání ve spánku, léčba cystické fibrózy dospělých. Obor pneumologie a ftizeologie je odborným garantem diagnostiky a léčby tuberkulózy všech orgánových lokalizací.