150 let od úmrtí Jana Evangelisty Purkyně připomene videomapping

150. výročí úmrtí Jana Evangelisty Purkyně, jehož jméno nese Česká lékařská společnost, jejíž je Česká pneumologická a ftizeologická společnost součástí, bude připomenuto v Libochovicích na Litoměřicku.

Promítání videomappingu „Život a dílo J. E. Purkyně“ se bude konat v sobotu 24. srpna 2019 od 21:30 na zámku v Libochovicích. Pozvání patří dle organizátorů všem členům ČLS JEP.

Plicní klinika LF a FN Brno nabízí rezidenční místo

Klinika nemocí plicních a TBC Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty MU nabízí jedno rezidenční místo pro absolventa lékařské fakulty. Uzávěrka výběrového řízení 26. července 2019. 

ERS International Congress 2019 - 28th September - 02nd October 2019

ERS International Congress 2019

 

will take place

28th September - 02nd October 2019

IFEMA - Feria de Madrid

Madrid, Spain

1st Adult Cystic Fibrosis International Workshop, Milan

1st Adult Cystic Fibrosis International Workshop will take place in Milan, Italy (5.-6. September 2019)

Ministerstvo zdravotnictví ČR povolilo BCG vakcínu

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo 5. 6. 2019 rozhodnutí, kterým p o v o l u j e distribuci, výdej a používání neregistrovaného humánního lécivého prípravku BCG vakcína, lyofilizovaná 0,05mg/dávka, prášek a rozpouštedlo pro injekcní suspenzi / BCG VACCINE, FREEZE DRIED, Vaccinum Tubercuiosis (BCG) Cryodessication, výrobce BB-NCIPD Ltd.26, Yanko Sakazov Blvd, 1504 SOFIA, Bulharsko, v cizojazyčném vnejším i vniřrním obalu. 

XXI. Kongres ČPFS a Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti

XXI. Kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti a Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti se blíží.

Nezapomeňte - uzávěrka aktivní účasti již 30. června 2019! Aktivní účastníci jsou osvobozeni od registračního poplatku.

 

"Is your patient dying from air pollution” at the ERS International Congress 2019 in Madrid.

Following the debate questioning the validity of air quality standards in Europe and the US, we have developed a factsheet debunking key myths and misconceptions about air pollution.

We invite you to share it on your channels and you are welcome to translate in your own language.

We would also like to take this opportunity to invite you to attend the Hot Topic Hot entitled “Is your patient dying from air pollution” at the ERS International Congress 2019 in Madrid.

European NTM & Bronchiectasis Workshop that will take place in Vienna (6-8 July 2019)

We are glad to offer to all the members of Czech Pulmonological and Phthisiological Society (CPPS) a discounted registration fee allowing them to get a reduced price of 40% to register to the European NTM & Bronchiectasis Workshop that will take place in Vienna (6-8 July 2019). 

Tabákový průmysl se mění, závislost zůstává

Pohled na muže a ženy zahalené v cigaretovým dýmu se možná brzy stane vzácným úkazem. Tabákový průmysl prožívá revoluci. Stále víc kuřáků přechází k produktům založeným na bázi zahřívaného či ve skutečnosti tlejícího tabáku. Zdatně jim přitom konkurují elektronické cigarety, které se těší velké oblibě hlavně u mladých. 

World No Tobacco Day - Communications Campaign

Dear national societies, In the lead up to World No Tobacco Day 2019 (31 May), which this year focuses on the harm to lung health caused by tobacco smoking, we have developed a number of social media materials that we invite you to share on your channels.

These include infographics and a short, social media friendly video featuring the ERS Advocacy Council Chair, Professor Jørgen Vestbo, which will be included on the WHO’s WNTD campaign website.

Symposium Funkční a diagnostická vyšetření v běžné praxi

Jarní odborné symposium Funkční a diagnostická vyšetření v běžné praxi 9. dubna 2018 přineslo řadu zajímavých prezentací. 

Některé z nich lze zhlédnout on-line formou webináře níže: 

Aktivity IPVZ na podzim 2019.

Řadu aktivit připravuje na podzim 2019 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), Subkatedra pneumologie a ftizeologie. Připraveny jsou například kurzy: CHOPN, Intenzivní pneumologie (řešení akutních stavů s respirační insuficiencí),Endoskopické řešení bronchiální obstrukce, Pleurální intervence v pneumologie, Transplantace plic či Certifikovaný kurz pro kalmetizační sestry. Nebude chybět řada odborných stáží. 

Nejbližší akce

28. Září

ERS International Congress 2019

více informací

07. Říjen

Předatestační kurz - podzim 2019

více informací

24. Říjen

XXI. Kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti a Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti

více informací

06. Listopad

XXVII. Pneumoonkologické dny

více informací

Všechny akce

Novinky

22. 08. 2019

150 let od úmrtí Jana Evangelisty Purkyně připomene videomapping

150. výročí úmrtí Jana Evangelisty Purkyně, jehož jméno nese Česká...

26. 06. 2019

ERS International Congress 2019 - 28th September - 02nd October 2019

ERS International Congress 2019   will take...

18. 06. 2019

1st Adult Cystic Fibrosis International Workshop, Milan

1st Adult Cystic Fibrosis International Workshop 
Všechny novinky

O společnosti

Česká pneumologická a ftizeologická společnost

První vědecký lékařský spolek, který vznikl v samostatném Československu, byl Československý vědecký spolek proti tuberkulóze, založený 19. 6. 1919.

Tento spolek se změnou stanov v roce 1946 sloučil s později založenými organizacemi (Sdružení lékařů tuberkulózních zařízení – 1924 a Asociace ftizeologů Československé republiky – 1933) se vznikem Československé pneumologické a ftizeologické společnosti, která se v roce 1951 přešla do České lékařské společnosti. S federalizací Československa v roce 1968 vznikly dvě dceřiné organizace – Česká a Slovenská pneumologická a ftizeologická společnost se společným federálním výborem. Po rozdělení Československa pokračovala Česká pneumologická a ftizeologická společnost v další činnosti jako samostatný subjekt.

V současné podobě je dobrovolným nezávislým sdružením fyzických osob – lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech, zaměřených na problematiku chorob dýchacího ústrojí a tuberkulózy všech lokalizací. Její činnost je soustředěna především na zvyšování odborné úrovně svých členů pořádáním kongresů, konferencí a menších přednáškových akcí. Oficiálním odborným časopisem obou sesterských společností, České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti, jsou Studia pneumologica et phthiseologica, časopis, jehož kořeny (pod názvem Rozhledy v tuberkulóze) sahají až do roku 1939.

ČPFS vytváří doporučené postupy diagnostiky a léčby různých chorob dýchacího ústrojí a tuberkulózy, vypracovává odborná stanoviska k různým problémům z vlastní iniciativy nebo na žádost orgánů státní správy. Odborné sekce ČPFS prohlubují a rozšiřují informace v jednotlivých funkčních specializacích oboru pneumologie a ftizeologie jako je vyšetřování plicní funkce, bronchologie, pneumoonkologie a řada dalších. Hlavními směry odborného zaměření oboru jsou prevence, vyhledávání, diagnostika a léčba nemocí spojených s bronchiální obstrukcí, nádorů dýchacího ústrojí, infekčních zánětů, intersticiálních a granulomatózních plicních procesů, diagnostika a léčba poruch dýchání ve spánku, léčba cystické fibrózy dospělých. Obor pneumologie a ftizeologie je odborným garantem diagnostiky a léčby tuberkulózy všech orgánových lokalizací.