Aktuality

Na 44. mezikrajské pneumologické dny zve Český Krumlov

Zveme zájemce na již 44. setkání pneumologů severních, západních a jižních Čech, tedy v abecedním pořadí jmenovitě Jihočeského, Karlovarského, Libereckého, Plzeňského a Ústeckého kraje. Tentokrát se sejdeme v malebném jihočeském městě Český Krumlov ve dnech 17. – 19. 5. 2018. 

Smutná zpráva: MUDr. Milada Hobzová, PhD.

Dne 20. dubna 2018 nás navždy opustila MUDr. Milada Hobzová, PhD., lékařka Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Olomouc, vedoucí spánkové laboratoře této kliniky a odborná asistentka Lékařské fakulty Univerzity Palackého. 

VIII. konference funkčního vyšetření plic

Přijměte naše pozvání pokračování tradiční akce, která se tentokrát bude konat ve dnech 25. – 26. května 2018 v Hotelu Kostelec u Zlína. Hlavním tématem letošního ročníku konference je pletysmografie. 

3. Májové setkání ambulantních pneumologů

3. Májové setkání ambulantních pneumologů bude 4. a 5. května 2018 hostit Refektář Jezuitské koleje - GASK, Barborská 51-53, Kutná Hora

Pořádá Sekce ambulantních pneumologů České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP.

Odpověď premiéra Andreje Babiše ohledně zákona 65/2017

Žádost českých plicních lékařů k vyjádření podpory pro platnost zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek odeslala ČPFS ČLS JEP 5. března 2018 předsedovi vlády ČR Ing. Andreji Babišovi.

XXIII. setkání pneumologů a VII. setkání pneumologů a pneumochirurgů v Emauzském klášteře

XXIII. setkání pneumologů a VII. setkání pneumologů a pneumochirurgů se uskuteční 7. června 2018 v Emauzském klášteře v Praze. 

XXVII. Moravskoslezské dny pneumologie Ostrava

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na celostátní konferenci XXVII. Moravskoslezské dny pneumologie v Ostravě. Akce proběhne již tradičně ve dnech 5. a 6. října 2018 v hotelu Park Inn. Programovými prioritami budou především tato témata: nemoci s plicní obstrukcí a poruchami spánku, rehabilitace a následná péče o naše pacienty, aktuální pohled na tuberkulózu a léčbu rezistentních forem TBC z dnešního epidemiologického pohledu. 

Petice za nekuřácké veřejné prostory petičnímu výboru PS PČR

Vážené kolegyně, vážení kolegové

obrátila se na nás paní prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., vedoucí Pracovní skupiny pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP, s prosbou o šíření Petice za nekuřácké veřejné prostory petičnímu výboru PS PČR.

Pracovní schůze České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP

Pozvánka
na Pracovní schůzi České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP:

Provokační testy v alergologii

Koordinuje doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

8. března 2018 od 13:30

Elektronické volby výboru a revizní komise ČPFS ČLS JEP

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

s rychle plynoucím časem se musíme zamyslet nad dalším vedením naší společnosti. Současnému výboru ČPFS ČLS JEP končí v letošním roce mandát a je třeba zorganizovat volby.

Prohlášení českých plicních lékařů o epidemiologické situaci TBC na území ČR

Praha 13. 2. 2018 - Výskyt tuberkulózy (TBC) dětí i dospělých je v ČR dlouhodobě nízký, dokonce jeden z nejnižších na světě. Situace je kontrolována především díky časné diagnostice a systematcké léčbě, která má u nás přísná pravidla...

XXII. Hradecké pneumologické dny

Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP, Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové a Česká asociace sester 
si Vás dovolují pozvat na celostátní konferenci
XXII. HRADECKÉ PNEUMOLOGICKÉ DNY

Univerzita Hradec Králové, 20.–21. dubna 2018

Nejbližší akce

25. Květen

VIII. konference ve funkčním vyšetřování plic

více informací

01. Červen

XVI. mezikrajský seminář pneumologů Hradeckého, Pardubického a Středočeského kraje

více informací

07. Červen

XXIII. setkání pneumologů a pneumochirurgů

více informací

15. Červen

Pneumo Update Europe Budapest

více informací

Všechny akce

Novinky

10. 05. 2018

Na 44. mezikrajské pneumologické dny zve Český Krumlov

Zveme zájemce na již 44. setkání pneumologů severních,...

03. 05. 2018

Smutná zpráva: MUDr. Milada Hobzová, PhD.

Dne 20. dubna 2018 nás navždy opustila MUDr. Milada Hobzová, PhD.,...

27. 04. 2018

VIII. konference funkčního vyšetření plic

Přijměte naše pozvání pokračování tradiční akce, která se...
Všechny novinky

O společnosti

Česká pneumologická a ftizeologická společnost

První vědecký lékařský spolek, který vznikl v samostatném Československu, byl Československý vědecký spolek proti tuberkulóze, založený 19. 6. 1919.

Tento spolek se změnou stanov v roce 1946 sloučil s později založenými organizacemi (Sdružení lékařů tuberkulózních zařízení – 1924 a Asociace ftizeologů Československé republiky – 1933) se vznikem Československé pneumologické a ftizeologické společnosti, která se v roce 1951 přešla do České lékařské společnosti. S federalizací Československa v roce 1968 vznikly dvě dceřiné organizace – Česká a Slovenská pneumologická a ftizeologická společnost se společným federálním výborem. Po rozdělení Československa pokračovala Česká pneumologická a ftizeologická společnost v další činnosti jako samostatný subjekt.

V současné podobě je dobrovolným nezávislým sdružením fyzických osob – lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech, zaměřených na problematiku chorob dýchacího ústrojí a tuberkulózy všech lokalizací. Její činnost je soustředěna především na zvyšování odborné úrovně svých členů pořádáním kongresů, konferencí a menších přednáškových akcí. Oficiálním odborným časopisem obou sesterských společností, České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti, jsou Studia pneumologica et phthiseologica, časopis, jehož kořeny (pod názvem Rozhledy v tuberkulóze) sahají až do roku 1939.

ČPFS vytváří doporučené postupy diagnostiky a léčby různých chorob dýchacího ústrojí a tuberkulózy, vypracovává odborná stanoviska k různým problémům z vlastní iniciativy nebo na žádost orgánů státní správy. Odborné sekce ČPFS prohlubují a rozšiřují informace v jednotlivých funkčních specializacích oboru pneumologie a ftizeologie jako je vyšetřování plicní funkce, bronchologie, pneumoonkologie a řada dalších. Hlavními směry odborného zaměření oboru jsou prevence, vyhledávání, diagnostika a léčba nemocí spojených s bronchiální obstrukcí, nádorů dýchacího ústrojí, infekčních zánětů, intersticiálních a granulomatózních plicních procesů, diagnostika a léčba poruch dýchání ve spánku, léčba cystické fibrózy dospělých. Obor pneumologie a ftizeologie je odborným garantem diagnostiky a léčby tuberkulózy všech orgánových lokalizací.